top of page

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat 21.–23. 9. 2023 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Naším cílem je připravit pro Vás setkání v příjemném prostředí s kvalitním odborným programem a přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy odborného programu budou inovativní postupy v očním lékařství, současná problematika ambulantní oftalmologie, onemocnění sítnice a sklivce a traumatologie, nicméně okruhy přednášek i posterové sekce obsáhnou oftalmologii v celé šíři.

 

Těším se s Vámi na viděnou v Hradci Králové

 

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

Prezidentka sjezdu

Oční klinika FN a LF UK v Hradci Králové

Logo ČOS.jpg
Logo Oční klinika_3.jpg
FN HK_logo.jpg

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page