top of page

HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

 21. 9. – 23. 9. 2023

 

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum Aldis

Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

POŘÁDÁ

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Oční klinika FN a LF UK v Hradci Králové

 

POD ZÁŠTITOU

Prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., děkana LF UK Hradec Králové

MUDr. Aleše Hermana Ph.D., ředitele FN v Hradci Králové

 

PREZIDENT SJEZDU

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

Oční klinika FN a LF UK v Hradci Králové

 

VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

prim. MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D.

Ing. Ivana Cermanová, MBA

Olga Kubelková

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština

CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Informace pro aktivní účastníky:

7 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (hlavní autor)  

5 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (spoluautor)     

5 kreditních bodů – prezentaci posteru (hlavní autor)         

3 kreditní body – spoluautor posteru

1 kreditní bod – spoluautor posteru 4. a další v pořadí  

5 kreditních bodů – příspěvek ve sborníku (hlavní autor)

4 kreditní body – příspěvek ve sborníku (2. a 3. autor)

2 kreditní body – příspěvek ve sborníku (4. a další autor)    

 

Sjezd je ohodnocen 16 kredity. 

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí  o zaregistrování  do  portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.


Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

Logo ČOS.jpg
Logo Oční klinika_3.jpg
FN HK_logo.jpg

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page