top of page

AKTIVNÍ ÚČAST - INFORMACE, REGISTRACE

DŮLEŽITÁ DATA

05. 09. 2022     Otevření informace na webových stránkách

01. 12. 2022     Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

15. 06. 2023     Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                         (přednáška, elektronický poster, kurz)

30. 06. 2023     Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

10. 07. 2023     Rozhodnutí o přijetí abstraktu a formě sdělení, oznámení o zařazení, e-posteru, kurzu

20. 07. 2023     Program a informace autorům o délce přednášky

31. 08. 2023     Termín uploadu elektronického posteru

10. 09. 2023     Termín ukončení registrace on-line

21. – 23. 09. 2023   XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

(viz. v horní části stránky obdélník vpravo Aktivní účast – REGISTRACE)

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.

 

Věnujte prosím náležitou pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů, možno vložit dodatečně. Termín dodání abstrakt je nejpozději do 15.6. 2023. 

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři (viz odkaz vlevo REGISTRACE- přihláška a informace – Registrace on-line)

 

UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na výroční sjezd. Pro registraci na sjezd prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. Zde si dále můžete rezervovat ubytování a ostatní služby.

 

DŮLEŽITÉ!!! Při tvorbě abstraktu je nutno dodržet pevně danou strukturu. Pokud obdržíme abstrakt v jiné podobě, bude autorovi navrácen k přepracování. Vzorový abstrakt je dostupný ZDE.

 

Prohlášení o finančním zájmu

UPOZORNĚNÍ!!!  Součástí registrace k aktivní účasti je vyplnění a zaslání „Prohlášení o finančním zájmu“. Formulář je dostupný ke stažení na této stránce. Vyplněný formulář prosím zašlete e-mailem na adresu dohnalova@bos-congress.cz.

Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, šablona pro vytvoření e-posterové prezentace jsou k dispozici ke stažení na této stránce.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu informováni nejpozději 15. 6. 2022 e-mailem. Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 20. 7. 2023. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sjezdu.

 

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání vědecký výbor negarantuje zařazení do programu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 15. 6. 2023
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 
POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- název prezentace

- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)

- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)
 
FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
     Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3…
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
     Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát
Text abstraktu (maximum 2500 znaků vč. mezer)
 

Struktura abstraktu:
Úvod / cíl, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).
V případě nedodržení struktury abstraktu bude abstrakt navrácen autorovi k přepracování.
 

 

Zaslání / EDITACE abstraktu

ON-LINE: přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 8. 2023 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI, nebo na e-mail konasova@bos-congress.cz.

Příprava E-posteru:

E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme). 

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF. 
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na: info@bos-congress.cz

Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 31. 8. 2023, aby mohly být prezentovány na sjezdu.

KURZY

Pro přihlášení KURZU využijte prosím formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

v kolonce Prezentace typu* vyznačte ʘ jiné (kurz apod.):

napište: KURZ - délku trvání kurzu

                        - navrhovaná částka poplatku za účast na kurzu pro 1 účastníka

                        - minimální a maximální doporučený počet účastníků

(Příklad: KURZ - 45 minut - 200,-Kč/1 osoba  20 až 40 účastníků)
INFO: Honorář vedoucímu kurzu
Za realizovaný kurz bude vyplacen vedoucímu kurzu honorář, informace schématu výpočtu honoráře Vám zašleme na vyžádání po zařazení kurzu do programu.

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Na čem přinést prezentaci na sjezd
- Prosíme, přineste své soubory na USB flash disku. 
- Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky (PowerPoint, film /video soubory, atd.).
- Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sjezdu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k     nedorozumění při ukládání do našeho systému.
- Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.
- Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto poměru).
 

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint.

  • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

  • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS.

  • Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto pomě­ru).


Fonty

  • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows), budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

  • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

  • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.   

  • Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

VIDEA/ OBRÁZKY

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do přípravny, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.

  • VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) – přineste si vlastní kodek.

  • SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

  • OBRÁZKY: JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace (dále možno použít GIF, TIF nebo BMP formáty).

 

Kam a kdy přehrát Vaši prezentaci na sjezdu
- Prosíme, doneste Vaši prezentaci do PŘÍPRAVNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ nejpozději 2 hodiny před zahájením přednáškového bloku, ve kterém máte přednášku. Pokud máte přednášku  plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. K dispozici Vám budou technici, kteří Vaši prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce  před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

 

- Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání,  které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

 

- Po ukončení sjezdu budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

UPOZORNĚNÍ! Při přednášce na začátku prezentace uvede každý přednášející název prezentace, jméno autora a slovně prohlášení o finančním zájmu formou:

Produkt

Investor

Konzultant

Zaměstnanec výrobce nebo distributora

Žádný

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page