top of page

STORNO POPLATKY

Storno účasti - registrační poplatek

• do  20. 8. 2023 bez storno poplatků
• od  21. 8. 2023 do 31. 8. 2023 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  01. 9. 2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno stravování, společenského programu

• do  31. 8. 2023 bez storno poplatků
• od  01. 9. 2023 do 10. 9. 2023 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  11. 9. 2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno poplatky ubytování  

do 15. 8. 2023 bez storno poplatků

od 16. 8. do 31. 8. 2023 storno 50% z celkové ceny stornovaného ubytování

od 01. 9. do  6. 9. 2023 storno 80% z celkové ceny stornovaného ubytování

od 07. 9. 2023 storno poplatek 100% ze stornované objednávky

Storno účasti, musí být nahlášeno písemně sekretariátu sjezdu e-mailem: info@bos-congress.cz.

Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč bude odečten
od zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

 

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page