top of page

Kurzy sobota 23.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K28 - Management myopie u dětí

8:30 - 9:30 hodin

Přednáškový sál

Korbasová M.

Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Jak myopie vzniká, jaké jsou typy, co ovlivňuje její progresi.

Jak myopii nejlépe monitorovat, správně korigovat a podchytit kritickou skupinu dětí.

Možnosti ovlivnění progrese myopie– intervence režimová, optická, farmakologická a chirurgická.

Modelové příklady myopických dětí a jak postupovat.

Současná doporučení Světové společnosti dětské oftalmologie a strabologie (WSPOS).

K28 cena 400 Kč

7809059_100702_S.jpg

K29 - Pachychoroid 

8:30 - 9:30 hodin

Studio

Myslík Manethová K.

Fakultní Thomayerova nemocnice

Tento kurz je navržen tak, aby vám poskytl nejnovější informace o patogenezi, klinickém obrazu, výzvách zobrazovacích vyšetření i o možnostech léčby těchto pozoruhodných onemocnění. Budete mít příležitost zúčastnit se interaktivní diskuse nad zajímavými klinickými případy.

 

Kurz nabídne soudobý vhled do problematiky pachychoroidních onemocnění a je určen nejen pro sítnicové specialisty, kteří se s touto problematikou setkávají ve svých odborných poradnách, ale i pro ambulantní oftalmology, u nichž záchyt, včasná diagnostika a správné nastavení léčby začíná.

K29 cena 350 Kč

7809059_100702_S.jpg

K30 - OCT kurz - základy interpretace snímků  

9:45 - 10:45 hodin

Přednáškový sál

Fillová D.

Oční Centrum Praha

 

Kurz je zaměřen na interpretaci snímků optické koherenční tomografie. Jedná se o základní informace a popisy snímků. Dále k popisům bude vždy doplněn i komentář, jak s pacientem postupovat, kdy observovat, léčit, jaké je prognóza.

Kurz je vhodný například pro ambulantní oftalmology, kteří s OCT začínají nebo pro

absolventy.

K30 cena 500 Kč

7809059_100702_S.jpg

K31 - Péče o pacienty s proliferativní diabetickou retinopatiií

9:45 - 10:45 hodin

Studio

Kováčová M., Vajter, Jandusová Červená, Kalvodová 

Všeobecná fakultní nemocnice 

Cílem kurzu je prezentovat problematiku léčby proliferativní diabetické retinopatie. Zaměříme se zejména na intravitreální terapii, indikace k pars plana vitrektomii a komplikace spojené s proliferativní diabetickou retinopatií. Na jednotlivých kazuistikách bychom chtěli poukázat na důležitost kompenzace diabetu v souvislosti s rozvojem pokročilých forem diabetické retinopatie.     

K31 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K32 - Subjektivní refrakce

11:15 - 12:15 hodin

Přednáškový sál

Vlasák O.

Lexum

 

Kurz informuje o způsobu určení správné sférické a cylindrické složky korekce pomocí brýlové sady či foropteru. Seznamuje s možnostmi managementu pacientů se skrytým šilháním a pomáhá tyto pacienty také detekovat. Součástí kurzu budou i vytištěné podklady.

K32 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K33 - Základní postup při výběru vhodného typu refrakčního zákroku

11:15 - 12:15 hodin

Studio

Veliká V.

Oční klinika FNHK, LFUK v Hradci Králové

 

Kurz je primárně určen pro spádové oční lékaře. 

Náplní kurzu je postup při výběru vhodného typu refrakčního zákroku

u pacientů před plánovanou refrakční operací a hlavní faktory ovlivňující 

výběr laserové nebo nitrooční refrakční operace.

K33 cena 200 Kč

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page