top of page

Kurzy pátek 22.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K15 - Řešení rohovkového astigmatismu při operaci - vyšetření, indikace, pooperační péče, refrakční odchylky (kurz určený pro potřeby terénních oftalmologů)               

8:00 - 9:30 hodin

Přednáškový sál

Studený P., Hložánek M, Klézlová A., Klimešová YM, Křížová D. 

ČSRKCH

Rohovkový astigmatismus je nejčastější refrakční vadou, se kterou se setkáváme u pacientů přicházejících k operaci katarakty. Je jednoznačně prokázáno, že od určitého stupně rohovkového astigmatismu, vede jeho ponechání ke zhoršení zrakových funkcí pacienta a je pak možným zdrojem pacientova zklamání z výsledku operace katarakty. Přitom v současné době máme řadu možností, jak pacientův výsledný astigmatismus snížit,  případně zcela eliminovat. Autoři kurzu se zaměří na současné možnosti vyšetření rohovkového astigmatismu, jednotlivé způsoby řešení v průběhu operace katarakty, případně v pooperačním období. Zvláštní pozornost bude věnována torickým nitroočním čočkám, zjištění její správné polohy, možnostem pooperační dokorekce. Jednotlivé postupy budou demonstrovány na jednotlivých kazuistikách.

K15 cena 300 Kč

ČSRKCH - zdarma

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K16 - Nebojte se dětí – aneb stručné a základní rozdíly v přístupu k dětskému a dospělému pacientovi v praxi ambulantního oftalmologa           

8:00 - 8:45 hodin

Studio

Hendrickson Z.

Oční klinika VFN a 1.LF. Praha

Prezentovaný kurz má za cíl poukázat na základní rozdíly v přístupu a ve vyšetřovacích metodách u dětí různých věkových skupin a u dospělých. Při dodržování základních vyšetřovacích postupů v dětském věku a správné diferenciální diagnostice se zkrátí čekací doba na vyšetření ke prospěchu dítěte i jeho rodičů. Řada dětských pacientů tak může být vyšetřena a dlouhodobě sledována v regionu spádového očního lékaře.

K16 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K17 - Úskalí a nástrahy subjektivní refrakce              

9:00 - 10:00 hodin

Studio

Vaverka J., Čunderlová A., Skorkovská Š.  

NeoVize oční klinika Brno 

 

Kurz bude zaměřen na správné stanovení subjektivní refrakce ve zkušební obrubě a foropteru. Projdeme postup měření sférické složky, cylindru a adice, binokulárního vyvážení korekce, jak odhalit a korigovat heteroforii. Zaměříme se na časté chyby, ke kterým při měření refrakce dochází a poradíme, jak jim předcházet.  

K17 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K18 - OCT angiografie - praktické využití v každodenní praxi         

9:45 - 10:45 hodin

Přednáškový sál

Fillová D.

Oční Centrum Praha

 

Kurz bude zaměřen využití diagnostické metody OCT angiografie v běžné praxi oční

ambulance. Náplní kurzu bude především znalost praktické aplikace metody a schopnost

porozumění a hodnocení snímků i přes artefakty měření.

K18 cena 500 kč

7809059_100702_S.jpg

K19 - Ptóza víčka od A do Z        

10:15 - 10:45 hodin

Studio

Kasl Z.

LF UK v Plzni a FN Plzeň, Oční klinika, Plzeň, Česká republika 

 

Správná poloha je významnou vlastností dobře fungujících očních víček. Ptóza, respektive pokles víčka mění šířku oční štěrbiny a má tak zprvu rušivý kosmetický efekt, posléze pak ale především funkčně ovlivňuje zorné pole a omezuje kvalitu vidění pacienta. Cílem našeho kurzu je posluchačům sdělit zásady správné diagnostiky poklesu víčka se zohledněním její etiologie před plánováním dalšího terapeutického postupu včetně vhodných chirurgických technik ošetření.

K19 cena 300 kč

7809059_100702_S.jpg

K20 - Chyby v managementu uveitid          

11:00 - 12:30 hodin

Přednáškový sál

Brichová M., Svozílková P., Klímová A., Jeníčková D., Heissigerová J.

Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Autorky v kurzu upozorní na možné chyby v diagnostice, léčbě a sledování u jednotlivých typů uveitid.

K20 cena 300 kč

7809059_100702_S.jpg

K21 - Ultrazvuk v oftalmologii - kazuistiky a diferenciální diagnostika        

11:00 - 12:00 hodin

Studio

Bábková B., Marešová K., Karhanová M., Kalitová J.

Oční klinika FN Olomouc

ve spolupráci s CMI

 

K21 cena 450 kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K22 - Preskripce brýlové korekce u dětí v kazuistikách         

12:15 - 13:15 hodin

Studio

Lehká V., Rybičková I., Modlingerová E.

Oční ordinace MUDr. Věra Lehká, BYSTROZRAKY s.r.o., Ortoptika EVAM s.r.o. 

 

Kurz bude zaměřen na správné stanovení korekce dětí  brýlemi ve všech věkových kategoriích  v běžné praxi oční ambulance. Náplní kurzu budou především kazuistická sdělení s následnou praktickou možností stanovení korekce dětí s dioptrickými vadami

K22 cena 400 kč

7809059_100702_S.jpg

K23 - Gonioskopie a MIGS      

13:00 - 14:30 hodin

Přednáškový sál

Liehneová I.

Oční klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

V posledních několika letech roste zájem očních lékařů o minimálně invazivní techniky operací glaukomu.  U většiny těchto výkonů je důležitá znalost anatomických poměrů komorového úhlu, k jejímu posouzení je třeba mít perfektně zvládnutou techniku gonioskopie. Kurz je proto určen nejenom pro oční chirurgy, ale i pro lékaře zabývající se diagnostikou glaukomu.

Náplní kurzu bude seznámit účastníky s technikou a hodnocením gonioskopie, s rozlišením fyziologických a patologických změn, s přehledem nových glaukomových implantátů. Zvládnutí této diagnostické techniky umožní správný výběr a umístění implantátu v oku.

 

K23 cena 350 kč

7809059_100702_S.jpg

K24 - Jeden den v oční onkologické ambulanci     

13:30 - 14:15 hodin

Eliščin sál

Kaincová I.,Glezgová J.Hendrickson Z, Solano Z.,

Oční klinika, 1.lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice

 

V úvodu kurzu si připomeneme diferenciální diagnostiku a přehled vyšetřovacích postupů, které bychom měli zvolit při nálezu solidního nitroočního ložiska. Většinu lze v dnešní době provést v regionu spádového očního oddělení. Součástí prezentace budou také kazuistická sdělení týkající se jak častějších klinických jednotek, tak raritních nálezů. Právě nakupení neobvyklých nálezů v jednom ambulantním dni nás vedlo k tomu, tyto případy zpracovat a s vámi se o ně podělit.

K24 cena 300 kč

7809059_100702_S.jpg

K25 - Vzdělávání pro mladé oftalmology-AAO,EBO,SOE  

14:30 - 15:30 hodin

Eliščin sál

Marešová K., Jirásková N.

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Oční klinika FN Hradec Králové

 

K25 zdarma

7809059_100702_S.jpg

K26 - Komplikovaný průběh operace katarakty: Přehled možností řešení úzké zornice, defektů dohovky, postižení pouzdra a zonuly  

16:30 - 18:00 hodin

Přednáškový sál

Cendelín J.

Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

Prezentace řešení různých komplikovaných situací při operaci katarakty – především se jedná o širokou škálu technických pomůcek a operačních postupů.

 

Při záběrech z konkrétních operací jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých postupů.

K26 cena 200 kč, člen ČSRKCH zdarma

7809059_100702_S.jpg

K27 - Fakické nitrooční čočky

16:30 - 18:00 hodin

Studio

Zapletalová S., Vaníček Z., Hlinomazová Z.

Lexum Praha

 

V kurzu budou rozebrány jednotlivé typy fakických nitroočních čoček se zaměřením na jejich nejrozšířenější typ – nitrooční kontaktní čočky (ICL).  

Budou probírány indikace, kontraindikace, předoperační vyšetření a příprava, dále komentovaná videoprojekce operace, možné peroperační a pooperační časné i pozdní komplikace a jejich řešení. 

V závěrečném interaktivním testu bude společně diskutována celé problematika

K27 cena 350 kč

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page