top of page

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K1 - Perimetrie v neurooftalmologii a v diagnostice glaukomu - interpretace nálezů

8:00 - 9:30 hodin

Studio

Bartošová J.

Oftalmologická klinika FNKV

 

Kurz je určen zejména pro začínající oftalmology, pro lékaře v předatestační přípravě a lékaře se zájmem o danou problematiku.

K1 cena 400 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K2 - Kurz neurooftalmologie: vyšetřovací postup, diferenciální diagnostika a léčba neuritidy optiku u zánětlivých onemocnění CNS

8:00 - 9:00 hodin

Přednáškový sál

Diblík P., Lízrová Preiningereová J.

Oční klinika VFNa neurologická klinika VFN

 

Cílem kurzu je poskytnout lékařům komplexní pochopení zánětu zrakového nervu (ON) a jeho vztahu k neurologii.

K2 cena 200 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K3 - Diferenciální diagnostika juvenilního glaukomu

8:30 - 10:00 hodin

Eliščin sál

Mareš J., Hložánek M., Fichtl M. 

Fakultní nemocnice v Motole

Kurz je určen především ambulantním lékařům a lékařům před atestací. V první části kurzu bude diskutovaná problematika a specifika diagnostiky juvenilního glaukom, v druhé části kurzu bude široce probrána jeho diferenciální diagnostika, doplněná o kazuistiky pacientů z našeho pracoviště. V rámci kurzu bude probrána i správná technika měření nitroočních tlaků u dětských pacientů různými metodami, interpretace nálezu OCT a perimetru.

 

K3 cena 300 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K4 - Vyšetření a korekce diplopie

9:15 - 10:15 hodin

Přednáškový sál

Flemrová V.

Lexum Oční klinika Praha

 

Kurz se zabývá  vyšetřením diplopie a její diferenciální diagnostikou na základě vyhodnocení binokulárních testů a hodnocení Hessova plátna. Věnuje se  možností řešení  diplopie   buď  pomocí  prizmat  nebo u indikovaných pacientů pomocí operace.  Zabývá se indikací  a zákonitostmi předpisu  prizmatické korekce  , schematický postup při předpisu prizmat   a obsahuje  praktické rady při vyšetření.

K4 cena 300 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K5 - Vyšetření před refrakční operací – „decision making“

9:45 - 10:30 hodin

Studio

Skorkovská K.

Oční klinika NeoVize Brno

 

V kurzu bude představen průběh „refrakčního vstupu“ u mladých pacientů, kteří zvažují chirurgické řešení jejich refrakční vady. Kromě jednotlivých vyšetřovacích metod, možných odchylek a patologií budou také diskutovány různé typy refrakčních zákroků. Problematiku doplní klinické případy z praxe.

K5 cena 200 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K6 - Management RVO v kostce

12:30 - 13:30 hodin

Eliščin sál

Hladíková Z., Klofáčová E., Zaydlar T.

Oční klinika VFN a 1. LF UK

1Oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice a.s., Pardubice, Česká

 

Kurz je určen lékařům v předatestační přípravě, kolegům z aplikačních center a dále všem, které zajímá problematika retinální venózní okluze. Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními standardy diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Těžištěm bude zejména intravitreální léčba a její úskalí.

K6 cena 200 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K7 - Herpetická onemocnění rohovky

12:20 - 13:15 hodin

Přednáškový sál

Hrdličková E., Netuková M.

OFTALMOLOGICKÁ KLINIKA,  Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady

Hlavním cílem kurzu je nastavení komplexního pohledu na herpetická onemocnění rohovky.  Zaměříme se především na správné diagnostické postupy, diferenciální diagnostiku a terapii, které hrají klíčovou roli v dalším průběhu a prognóze tohoto závažného

K7 cena 200 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K8 - Tipy a triky v neurooftalmologii s asistencí OCT

12:45 - 13:15 hodin

Studio

Kasl Z., Matuška M, Rusňák Š. 

LF UK v Plzni a FN Plzeň, Oční klinika, Plzeň, Česká republika

Cílem našeho kurzu je upozornit na nejčastější neurooftalmologické léze a předložit praktické algorytmy k jejich diagnostice a následnému postupu při ošetřování. Hlavním tématem budou léze zrakového nervu. V našem kurzu budeme apelovat zejména na přínos moderních diagnostických metod včetně OCT, které mají vynikající výtěžnost nejen v diferenciální diagnostice, ale především ve sledování vývoje inkriminovaných onemocnění.

K8 cena 300 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K9 - Biometrie a výpočet hodnoty nitrooční čočky: Jak se vyznat v současné nabídce vzorců a jak minimalizovat refrakční překvapení 

13:45 - 15:15 hodin

Eliščin sál

Cendelín J., Heřmanová D.

Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

Přehled aktuálních metod výpočtu sférické a torické nitrooční čočky

Možnosti snížení rizika refrakčního překvapení – jak rozpoznat rizika u běžných zákroků a jak postupovat u složitějších pacientů (po předchozích rerakčních operacích, u ketratokonu atd.)

Způsoby řešení nežádoucího výsledku po implantaci nitroočních čoček

K9 cena 200 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K10 - Fakické čočky od indikace k pooperačním výsledkům  

13:30 - 15:00 hodin

Přednáškový sál

Baráková D., Kadlec R., Říhová P., Vostárková P., Bašková A.

Gemini oční klinika a.s.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou fakických nitroočních čoček. Kurz je rozčleněn celkem do 5 okruhů s bohatou fotodokumentací  a videozáznamy,  je doplněn o vlastní výsledky a zkušenosti.

K10 cena 300 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K11 - Případ nejen pro začínajícího oftalmologa (k problematice obrny lícního nervu v oftalmologii)  

13:45 - 14:45 hodin

Studio

Kuthan P., Bydžovský J., Diblík P., Sklenka P. 

Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha 

V kurzu nejen pro začínající oftalmology se autoři pokusí stručně demonstrovat anatomickou podstatu, nejčastější příčiny, klinické projevy, možnosti vyšetření i osvědčené způsoby léčby stavů spojených s postižením lícního nervu. Přehledové sdělení bude na jednotlivých úrovních provázeno obrazovou dokumentací a příklady z klinické praxe v rovině konzervativní i chirurgické. Z pozice očního lékaře tak bude přirozeně akcentovaný především rozměr protektivní ve vztahu k rohovkovým komplikacím, nejen v časných fázích manifestace, ale i přístup k postupně se rozvíjejícím projevům onemocnění periokulární oblasti po nedokonalé restituci léze VII. hlavového nervu s delším časovým odstupem. 

K11 cena medici -100 kč             neatestovaní - 250 kč        

         atestovaní - 350 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K12 - Oční jizevnatý pemphigoid  

15:00 - 16:00 hodin

Přednáškový sál

Betková J., Klímová A., Huňa L., Skalická P.

VFN a 1. LF UK v Praze

Úvodní část kurzu bude věnována teoretickým základům očního jizevnatého pemfigoidu, následně bude na vybraných kazuistických sděleních prezentováno, jak postupovat v praxi. Cílem kurzu je také seznámení s celkovou léčbou tohoto onemocnění a demonstrace možných komplikací.

K12 cena 300 kč

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K13 - Problematika osob s těžkým zrakovým postižením

15:30 - 18:00 hodin

Eliščin sál

Morávková D.

Tyfloservis, o.p.s.

Workshop o problematice lidí s těžkým zrakovým postižením nabídne účastníkům exkurz do tohoto tématu s možností prakticky se seznámit s danou skupinou, speciálními pomůckami a postupy, které umožňují zvládnout běžné denní aktivity bez zrakové kontroly.

K13 zdarma

Kurzy čtvrtek 21.9.2023

7809059_100702_S.jpg

K14 - Dětská problematika v ambulancích očních lékařů

17:50- 18:35 hodin

Přednáškový sál

Zobanová A.

Soukromá oční ordinace, Praha 

Jedná se o praktický návod pro oftalmologa s libovolně dlouhou praxí a je určen k dodržení správného doporučeného postupu při ošetřování dětského pacienta v kterémkoliv věku. Včasné ošetření dítěte je podmínkou pro úspěšnost možné léčby. Vědomi si kritické periody vývoje zraku trváme na maximu ošetření. To znamená adekvátní korekci refrakční vady a vždy plnou korekci astigmatismu, adice nebo hyperkorekce u postižení spojených s poruchou akomodace.

    Kurz v sobě zahrnuje rozdělení nejčastějších důvodů, pro které rodiče s dítětem přichází na oční vyšetření. Podrobněji pak rozebírá způsoby vyšetřování a také léčbu nejdůležitějších z nich.

OBSAZENO

K14 zdarma

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page