top of page

DŮLEŽITÁ DATA

05. 09. 2022     Otevření informace na webových stránkách

01. 12. 2022     Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

15. 06. 2023     Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                        (přednáška, elektronický poster, kurz)

30. 06. 2023     Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

10. 07. 2023     Rozhodnutí o přijetí abstraktu a formě sdělení, oznámení o zařazení, e-posteru, kurzu

20. 07. 2023     Program a informace autorům o délce přednášky

31. 08. 2023     Termín uploadu elektronického posteru

10. 09. 2023     Termín ukončení registrace on-line

21. – 23. 09. 2023   XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové

bottom of page